[ b ] [ pony / fur ]

/b/ - Radom

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1657570847485.png (352.89 KB, 512x571, a453030d98c16b2c2c44c9d2c4….png)

 No.82

co to ma byc

 No.84

szon typu surreal najwyraźniej

 No.85

File: 1657571193904.png (772.37 KB, 881x921, 2021-12-29 20_52_26.png)

>>83
to wypierdalaj stąd

 No.86

lawendowa dziewczynka jest bardzo słodka i ładna, powiem szczerze

 No.92

File: 1657572000510.gif (2.67 MB, 292x519, patrzy na ciebie z pożałow….gif)

>>91
po co zasrywać czan na ktorym się siedzi? rozumiem że ty zasrywasz z nudów bo masz bana na kara i jesteś turystą ale mnie w to nie mieszaj

 No.94

File: 1657572288544.jpg (10.99 KB, 240x240, kimoi.jpg)

>>93
i po co ci ta atencja jak i tak jesteś ulanym żywym gównem i nigdy żadna loszka nawet na ciebie nie splunie?

 No.95

test

 No.97

tripy działają, ciekawe

 No.98

File: 1657572800607.jpg (34.61 KB, 336x400, smużna.jpg)

>>96
to pozostaje liczyć na to że się wpierdolisz w drzewo przy 100 km/h znając twoje spierdolenie i uwolnisz nas od siebie

 No.100

>>94
skąd wiesz, że jest ulany?

 No.101

>>100
bo postował zdjęcie swojej obleśnej dupy

 No.108

File: 1657650488907.png (92.43 KB, 512x512, szinoa zadowolona.png)

pan bóg jest dziś bardzo dobry

 No.109

>>108
Gott ist gut[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ pony / fur ]