[ b ] [ pony / fur ]

/b/ - Radom

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1653683445689.gif (544.42 KB, 379x498, mio-mio-chan.gif)

 No.4[Reply]

Im dłużej patrzę na czystego tinyboarda tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie ma doskonalszego rodzaju strony internetowej od imageboarda

 No.5

całkowita zgodaFile: 1653681681631.gif (857.01 KB, 500x500, 1557683584356335943.gif)

 No.1[Reply]

get

 No.2

ale ten papiesz pompujeDelete Post [ ]
[1] [2] Next | Catalog
[ b ] [ pony / fur ]